Payware


Concorde og Mach

Kom til å tenke på måleenheten Mach her forleden. Hva betyr det og hva er opphavet til denne måleenheten? Betyr det MaxAchievedCriticalHeading? MachineAcceleratedCombustionHydrogen? MinimumHyperCarbonHeat? Det…