Concorde og Mach

Kom til å tenke på måleenheten Mach her forleden. Hva betyr det og hva er opphavet til denne måleenheten?

Betyr det MaxAchievedCriticalHeading? MachineAcceleratedCombustionHydrogen? MinimumHyperCarbonHeat? Det må bety noe mer enn hva vi hører til stadighet i en hvilken som helst bar i Tromsø; ” To Mach Takk”

 

Mach er måleformen for hastigheter i forhold til lydhastigheten. 1 Mach er lik lydens hastighet, mens 0,5 Mach er lik halvparten av lydens hastighet. Mach er oppkalt etter den østerrikske fysikeren Ernst Mach som var en merkelig skrue med meninger om mangt. Han døde i 1916, lenge før verden hadde sett farkoster som kunne bevege seg i nærheten av lydens hastighet.

Som professor ved universitetet i Praha arbeidet Mach med teknikerere som utforsket lydbølgenes bevegelser. Han faststilte det Mach-tall der en gjenstand i fart skulle overskride lydens hastighet (det vil si lydmuren). Denne hastighet fikk altså betegnelsen Mach 1. Han var også en av de første som lyktes med å fotografere prosjektiler i deres bane, noe som fikk stor betydning for videreutviklingen av artilleri, likesom for aerodynamikken og produksjonen av fly.
I tillegg til at Ernst Mach la grunnlaget for moderne aerodynamikk, publiserte han tunge avhandlinger i filosofi, innen en gren av filosofien som kalles “empirisme”. Dette er tungt stoff, og ikke for hvem som helst å skjønne seg på.

Albert Einstein var en av de som leste og forsto filosofien hans, og hans verker inspirerte Einstein i hans virke. Einstein leste dette som 9 åring. Det forteller nok mer om Einstein enn om Ernst Mach.
Han var altså et meget klokt hode, og da er det litt merkelig at han var en sterk kritiker av Newton og han betvilte atomets eksistens… Nok om det.

 

Når man snakker om lydhastighet og Mach, har man fire soner å forholde seg til:

Det er viktig å vite at lydhastigheten ikke er den samme over alt. Når man snakker om Mach, er det lydhastigheten i luft man går ut ifra. Lydhastigheten i luft er avhengig av blant annet temperaturen på luften – jo lavere temperatur, jo lavere er lydhastigheten. Derfor vil ikke 1 Mach være den samme hastigheten i km/t ved f.eks. 20 grader som ved -20 grader celsius.

Ved standard atmosfæretrykk vil lydhastigheten ved havnivå (15 grader celsius) være på 661,7 knop (ca. 1 230 km/t), mens den ved 60 000 fots høyde (-69 grader celsius) vil være 573,8 knop (ca. 1 067 km/t).
Det at Mach ikke er det samme i alle høyder var noe jeg ikke har tenkt på før, og grunnen til at jeg ville lage denne saken.

Kos dere på 60.000ft og tenk litt på dette neste gang dere er ute å lufter Concord’en. Les mer Om FlightSimLabs nye ConcordeX her.