Filarkivet

Kartet viser innholdet i de forskjellige downloads du finner på www.flightsimnorway.com. Benytt/aktiver kartmeny for oversikt over de forskjellige pakkene.
Hvert punkt på kartet inneholder informasjon om det aktuelle objektet og lenke for nedlasting.