Drift

Downloads friskmeldt

Endelig fikk vi has på problemet med downloadsfunksjonen! Det er med lettelse vi kan melde at alle store downloads (over 512 Mb) nå lar seg…


Filbiblioteksproblemer

Etter vi flyttet serveren har alle filer over 512Mb gitt oss kraftig hodebry ettersom de blir avbrutt midt i nedlastingen og ikke lar seg bruke….Økt kapasitet på server

Når vi forleden lanserte den populære pakken Norway GA V3, så vi igjen at pågangen på server fikk den til å knele flere ganger. Vi…