Drift

Filbiblioteksproblemer

Etter vi flyttet serveren har alle filer over 512Mb gitt oss kraftig hodebry ettersom de blir avbrutt midt i nedlastingen og ikke lar seg bruke….Økt kapasitet på server

Når vi forleden lanserte den populære pakken Norway GA V3, så vi igjen at pågangen på server fikk den til å knele flere ganger. Vi…Downloads er ok igjen

Vi måtte la utvikler av downloadsmodulen slippe inn via admin for å rette problemet rundt reaktivering, men nå later alt å være OK igjen. Beklager…