Økt kapasitet på server

Når vi forleden lanserte den populære pakken Norway GA V3, så vi igjen at pågangen på server fikk den til å knele flere ganger.
Vi føler generelt at vi har stor forståelse for at vi ikke kan levere varene våre via dedikert server med industriell kapasitet, ettersom vi driver et fritidsprosjekt som er subsidiert gjennom doneringer fra dere brukere. Vi har rett og slett ikke penger til å drive websidene, filbiblioteket og forumet fra dedikerte servere slik de større kommersielle aktørene gjør.
Vi lovet dere å holde sidene reklamefri så lenge vi får inn de beløp som trengs for å opprettholde web-kostnaden, og det har vi fått. Vi har endatil fått mulighet til å kjøpe plugins til web-platformen som gjør sidene mer smidige både å lese og utvikle på.
Tok kontakt i dag og utvidet server med 2 GB RAM og hevet med dette kapasiteten med 20 samtidige downloads. Siden vi ikke har tall på hvor mange som kan ha prøvd seg samtidig de gangene vi har lansert populære filer som har ført til at server stopper opp, er det uvisst hvor langt vi kommer med denne utvidelsen, men håper vi unngår det i større grad.
Trolig vil downloadhastighet begrenses mye når vi nærmer oss makskapasiteten, men det må dere bare leve med om vi skal kunne holde dette prosjektet gående på hobbybasis.

Vi gleder oss over at våre fantastiske freewareutviklere ønsker å legge filene ut på flightsim.no og håper vi ser mange interessante lanseringer også i fremtiden og skal gjøre alt vi kan for at alle dere brukere skal ha et fast sted å søke og dele informasjon om flightsim.

Kan nevne i samme sleng at nå er kassa tom 😀 men vi har så vi klarer oss gjennom året.