Razbam slipper DCS: AV-8B Night Attack V/STOL

Julaften kommer tidlig i år med Razbams DCS: AV-8B!

Harrieren er et fly som de fleste er kjent med, utviklet av Britene på 60-tallet var det lenge det eneste kampflyet som kunne ta av og lande vertikalt, noe som gjorde det svært godt egnet til hangarskipsoperasjoner og til å operere fra baser uten konvensjonelle rullebaner. Razbam har valgt å modellere en av de siste Harrier-modellene produsert i USA, AV-8B N/A (Night Attack) og lover en svært realistisk flight model, samt en realistisk simulering av systemene i Harrieren. Sammen med Harrieren har Razbam også valgt å legge ved en modell av USS Tarawa, et “amphibious assault”-skip, som er en mer naturlig base for en Harrier enn de store atomdrevne hangarskipene til US Navy. Og som om ikke det var nok får man også med en AI-modell av en KC-130 så man kan ettertanke i lufta. USS Tarawa- og KC-130-modellene er tilgjengelig gratis for alle som har DCS, men ble altså utviklet spesielt for Harrieren.

Razbams DCS: AV-8B Night Attack V/STOL er tilgjengelig fra Eagle Dynamics for den nette sum av 69,99 amerikanske riksdaler.