Integra Tower simulator – Del 1

Da vi fikk høre at det var kommet en tårnsimulator for flygeledere, sendte Flightsim.no et reportasjeteam for å finne ut mer om dette. Foto: Geir Teigo, tekst: Vidar Eggen. Den erfarne VATSIM-flygelederen Daniel Larsen var med for å sikre at vi fikk med oss alt!

Tårnsimulator – nytt tilbud i Norge.

Integra Aviation Academy Norway er plassert på historisk grunn, bare noen meter fra det gamle kontrolltårnet på Fornebu. Selskapet er det eneste i landet som tilbyr tårnsimulator for

f.venstre: Vidar, Henrik, Daniel ©flightsim.no

f.venstre: Vidar, Henrik, Daniel ©flightsim.no

flygeledertrening og simulatorsenteret åpnet dørene så sent som i oktober 2015.

Det var AVINOR som var kunden den dagen vi besøkte simulatorsenteret, der flygeledere fra Bardufoss Tower gjennomgår ATCO (Air Traffic Controller Training). Treningen gjennomføres med både nyutdannede og erfarne flygeledere. Når en flygeleder skal læres opp på en ny flyplass er et kurs i denne simulatoren av stor verdi.

Henrik Schjølberg ©flightsim.no

Henrik Schjølberg fra Integra tar i mot oss og fører oss gjennom korridorene i det nyetablerte simulatorsenteret. Først stopper vi utenfor Pilotrommet. Gjennom glassveggene kan vi se inn til de som «flyr» der inne. Opp til 13 piloter operere samtidig og disse genererer trafikken som ATC trener på. Under vårt besøk jobbet 4 piloter med å gi trafikk til Bardufoss tower.

Pilotene kan ha forskjellige roller. Noen flyr Departures mens andre flyr Arrivals og andre flyr VFR-trafikk, og alle flyr flere fly samtidig for å gi flygelderen mye trafikk å trene på.

I Integra er det fire fast ansatte, mens pilotene leies inn etter behov. Kundene gir god tilbakemelding om at pilotene i simulatoren faktisk er erfarne flygere, noe som gir en ekstra kvalitet over treningen.

I neste kapittel av reportasjen kan du lese om unntaket til dette prinsippet!

Piloter på jobb ©flightsim.no

Det er kundene som stiller instruktører til treningen, mens Integra står for drift av simulatorene og piloter til trafikken.

Simulatorens programvare er utviklet av Edda Systems AS. Hver av pilotene har ett sett med skjermer med radarbilder over den sektoren de flyr i, og verktøy for å styre flybevegelser og kommunikasjon. Hver pilot styrer flere fly i forskjellige situasjoner samtidig.

De forskjellige treningsøktene er lagt opp på forhånd av en simulatorinstruktør, men pilotene må selv styre sine fly etter denne planen og etter instruksjonene fra flygeleder.
Vi var imponert over arbeidet til Edda Systems. De lager all programvare, scenery, modeller og blending/warping for å ha full kontroll på programmene. Mer om det tekniske tar vi opp i neste del av reportasjen.

ENBR_twr ©flightsim.no

ENBR_twr ©flightsim.no

Simulatorsentret har to tårnsimulatorer med 360 graders visning av treningsområdet sett fra tårnet på den aktuelle flyplassen. Den ene simulatoren har en diameter på 8 meter, den andre 10 meter. De har henholdsvis tre og fem kontrollposisjoner for flygeledere.

I den største simulatoren kan for eksempel Gardermoen kjøre treningene sine med 4 kontrollere. To på Ground og to Tower, pluss en Superviser og en Instruktør.

Til trening for Gardermoen brukes 6 piloter til å kjøre forskjellige scenarier som gir kontrollerne tett trafikk både på bakken og i lufta. De kan legge inn overraskelser som misforståelser og feiltolking av instruksjonene, i tillegg til tekniske hendelser med flyene som fører til uventet endring av trafikkflyten.

Treningsøktene kan bli temmelig intense, og blir begrenset til ca. 45 minutter. Pilotene har stort press når de f.eks. kjører øvelser med opp til 85 flybevegelser på Gardermoen i løpet av en økt.

Vi går videre på vår oppdagelsesferd i simulatorsenteret, og beundrer de elegante plakatene på veggene med stiliserte tegninger av flygeledertårn fra forskjellige flyplasser. Noen vegger er buet, og vi skjønner at vi står på utsiden av projeksjonsveggen til en 360 graders simulator.

CPH ©flightsim.no

CPH ©flightsim.no

Flygeleder og opplæringskoordinator på Bardufoss, Per Håkon Klingsheim tar imot oss utenfor den «lille» simulatoren der det er plass til opp til 3 flygeledere. I to uker fungerer denne simulatoren som tårnet på Bardufoss. Bildet som projiseres på den sylindriske veggen ser nøyaktig ut som det de er vant til fra før. Det er to flygelederelever derfra som er på kurs i et miljø de kjenner seg igjen i. De er i siste året av sin utdannelse, og har jobbet i tårnet på Bardufoss som Tower og Approach i noen måneder allerede.

Krav for å bli tatt opp som elev til Flyeglederutdanning er Videregående, generell studiekompetanse med snitt på 4.

Utdanningen starter med 9 måneder på skole i England, der de har ren simulatortrening på Tower og Approach. Etter et overgangskurs på fire uker for å lære særnorske regler og bestemmelser, blir elevene fordelt ut til trening i tårn, avbrutt av perioder med simulatortrening, blant annet i denne nye tårnsimulatoren. Simulatoren gir fordelen av at man kan lage situasjoner som er umulig å trene på i virkeligheten. Etter fullført utdanning, har man tre års plikttjeneste, og blir sendt ut til tjeneste der det er behov.

Per Håkon tar oss med inn i simulatoren der en kontroller tar seg av alle flybevegelser på Bardufoss. Det er både småfly fra to flyskoler, helikopter- og militær trafikk i tillegg til passasjerfly som skal håndteres. Flygelederen sitter i midten av det runde rommet og har som i det virkelige tårnet sammenhengende bilde 360 grader rundt seg. Bildet dannes av 8 projektorer som har en tilnærmet sømløs overgang i skjøtene. Det ser utvilsomt imponerende ut, og minner ikke rent lite om bildene vi er vant til fra flysimulatorer med full cockpit.

Elevene sier de kjenner seg godt igjen i simulatoren med grafikk av terreng og hindere riktig plassert akkurat som de er vant til. På forhånd sendes fotomateriale tatt fra deres eget tårn til Edda

Per Håkon ©flightsim.no

Per Håkon ©flightsim.no

Systems, slik at utsikten fra bordet de jobber ved blir nøyaktig lik den de har på jobb.

Før treningen begynner, jobber Integra tett med instruktøren for å lage treningøkter som best mulig simulerer kjent trafikkmønster med riktige kallesignaler på flyene.

Eleven som sitter og jobber under vårt besøk bemanner både Approach og Tower. De kjører også økter der det er egen flygeleder for Approach slik at de kan trene på samarbeidet mellom posisjonene.

Daniel Larsen er med på omvisningen og ser ut som han drømmer om å sitte her og kontrollere på VATSIM ! 🙂

DSC01305

Marlene fra ENDU ©flightsim.no

Utenfor simulatoren sitter Marlene som også er flygelederelev på Bardufoss og gjennomgår denne to ukers treningen i tårnsimulator. Hun forteller at hun ikke slapp helt igjennom til pilotutdanning i forsvaret, og valgte flygelederkarriere i stedet. Som elev på Bardufoss har hun kontrollert trafikk siden oktober, men alltid med en instruktør ved siden av seg. Hun forteller at det er svært virkelighetsnært å sitte i simulatoren med samme utsikt og samme type trafikk som hun er vant til. Daniel forklarer at dataprogrammet han bruker på VATSIM er basert på virkelighetens NATCON, og det er tydelig at han og Marlene kan diskutere detaljer som de begge kjenner godt.

Der er flere profesjonelle flygeledere som er aktive på VATSIM! Når de ikke har fått nok på en full dag på jobb, kommer de hjem og logger seg på som virtuell flygeleder også. Det får man kalle dedikasjon!

Følg med i neste kapittel av reportasjen hos Integra Aviation Academy Norway når vi studerer programvaren som driver simulatoren, og snakker med en av pilotene som har VATSIM-bakgrunn!

Vi legger også til et galleri med diverse bilder fra besøker i del 2.