Entusiasten – Daniel Larsen

Daniel Larsen

Daniel Larsen

Flightsim.no har besøkt en ung, men likevel dreven VATSIM ATC i Norge. Han hadde 10 års jubileum i fjor som ATC og kan med rette kalle seg en veteran innenfor sitt fag.

Vi presenterer i dag;

Daniel Larsen, 23 år gammel fra Skien. Daniel bor for tiden i Oslo og jobber til daglig med sosiale medier i Telenor på Fornebu.

Daniel fikk sin første rating som ATC sensommeren 2005, i dag er han Controller og Instructor 1. Dvs. at han har muligheten til å bemanne alle sektorer i Norge (utenom Bodø Oceanic) og kan være mentor og eksaminator for nye studenter som kommer til!

Daniel, kan du fortelle litt om din bakgrunn som VATSIM ATC;
Jeg startet min “karriere” som ATC på VATSIM i 2005. Til og begynne med var jeg aktiv som pilot på diverse multiplayer servere til jeg tilfeldigvis kom over VATSIM.

Fløy etter dette aktivt et års tid før interessen gradvis begynte å dreie mer og mer mot ATC-biten.
Jeg har alltid hatt en drøm om å bli flygeleder og det var vel egentlig det som var årsaken til at jeg fikk interessen.

Intervju2

Gardermoen Approach (ENGM_APP)

Dessverre kom jeg ikke videre på flygelederopptaket og derfor har det forblitt en hobby i kombinasjon med interessen min for radiokommunikasjon.

Har interessen holdt seg oppe gjennom alle disse årene?
Jeg kan ikke si at jeg er noe mindre interessert i dette nå enn når jeg begynte for 10 år siden. Det har selvfølgelig vært noen inaktive perioder der det har vært mye annet å henge fingrene i, men
det varer aldri lenge før jeg kjenner lysten til å logge på igjen kommer! Har vært spennende å følge utviklingen til miljøet gjennom alle disse årene og bli kjent med mange nye mennesker

Er det noen ting som du husker spesielt fra dine 10 år som flygeleder?
Jeg har som sagt hele tiden hatt en stor interesse for flygelederyrket og jeg har vært så heldig å få besøke blant annet Bodø Kontrollsentral, Oslo Kontrollsentral, København Kontrollsentral og diverse tårn!

Disse besøkene har ført til at jeg har fått en del kontakter i AVINOR som absolutt er en fordel når man har et mål om å gjøre dette så realistisk som mulig!

INTERVJU 4

Innbound ENGM

Flightsim-miljøet i Norden har sikkert flere som kan tenke seg å begynne som ATC på VATSIM, kan du si litt om dette.
Det å være flygeleder (ATC) på VATSIM tror jeg aldri jeg kommer til å bli lei. Det er utrolig morsomt og vi har all den informasjonen vi trenger for å kunne simulere dette så tilnærmet likt virkeligheten som mulig.

Programmet vi bruker til dette (Euroscope) er optimalisert til å likne mest mulig på det systemet som blir brukt av norske ATC i virkeligheten (NATCON)
Det har faktisk nå blitt såpass bra at vi nesten har flere hjelpemidler enn det de sitter med!

For å kunne bli ATC på VATSIM så man igjennom et treningsopplegg som innebærer både teoretiske og praktiske tester i tillegg til utsjekker. Det er også egne utsjekker for store flyplasser som Gardermoen.
Det hele er basert på et ratingsystem. Til å begynne med har man kun mulighet til å dekke tårn og bakkesektor, mens man da senere kan ta nye utsjekker og tester for å kunne bemanne større områder som blant annet approach eller områdekontroll.

Til slutt Daniel, kan du si litt om VATSIM – ATC i Norge
ATC-miljøet på VATSIM i Norge er veldig samlet! Vi jobber alle sammen for å gjøre dette så realistisk som mulig. Det er alt i fra generelle prosedyrer til avtaler med nabosektorer og hvilke høyder og direkterutinger som kan gis! Alt skal stemme med virkeligheten!

Vi i Flightsim.no kan bare si oss ening i dette. Flere av oss simmere har vel møtt Daniel og hans kolleger på VATSIM og har opplevd den høye kvaliteten de utfører i sitt arbeide som ATC.

Intervju 5

Traffic insight!

Hyggelige, hjelpsomme men bestemte er de, samtidig som de tar vare på nybegynner, som vil prøve seg online.

Vi sier takk til Daniel i denne omgang og håper at han holder ut med oss i mange år til. Som takk for at han stilte opp til intervju hos oss og som en liten påskjønnelse for hans innsats i ATC-miljøet, har vi sørget for at Daniel får et besøk hos AVINOR’s skole for flygeledere på Fornebu. Der trener de ATC i en Tower-simulator, ikke ulik VATSIM – EUROSCOPE.

Flightsim.no vil komme med egen artikkel på dette!