Articles by Fredrik EdvardsenStor oppdatering til IL-2 Great Battles

Med den siste oppdateringen til IL-2 har 1C Game Studios for alvor begynt å fylle ut flyparken i både “Battle of Bodenplatte”- og “Flying Circus”-pakkene….